Baterie KMB

Baterie KMB to urządzenia elektrotechniczne, które służą do kompensacji mocy biernej prądu zmiennego. Znajdują one zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, w którym używa się urządzeń elektrycznych, jakich układy mają charakter pojemnościowy – czyli na przykład komputerów, serwerów, oświetlenia LED – lub indukcyjny, do których należą przede wszystkim maszyny przemysłowe. Energia elektryczna przepływająca przez ich obwody pulsuje bowiem między swoim źródłem a elementem pojemnościowym lub indukcyjnym odbiornika, co sprawia, że znaczna jej część nie zostaje zużyta do wykonania pracy. Mimo tego jej wartość zostaje dopisana do całościowego wyniku pobranej energii.

Baterie KMB, jakie znajdują się w ofercie naszej firmy, to wysokiej jakości urządzenia, które optymalizują pobór mocy biernej. Schemat ich działania jest prosty: jako jeden z elementów zainstalowanego układu elektrycznego, bateria KMB pobiera konkretną ilość energii elektrycznej, którą następnie magazynuje. Kolejne urządzenia, jakie do swojej pracy potrzebują energii elektrycznej, pobierają ją właśnie ze zgromadzonych w niej zasobów, a nie z sieci, dlatego cała instalacja pobiera znacznie mniej energii biernej.

Gospodarowanie energią elektryczną, na jakie pozwala użycie baterii KMB, ma z tego powodu rzeczywisty wpływ na wysokość opłaty za pobraną energię elektryczną – pozwala bowiem na uniknięcie kosztów związanych z użyciem mocy biernej pobranej i oddanej. Zainstalowana bateria KMB odciąża także sieć i podłączone do niej urządzenia z przepływów związanych z mocą bierną, co oddziałuje również na zmniejszenie strat mocy czynnej.

Transformatory

Transformatory zalicza się do maszyn elektrycznych, ponieważ służą do zmian parametrów przesyłanego prądu przemiennego z jednego napięcia na inne, mającego jednak tę samą częstotliwość. Najczęściej używa się ich do dopasowania wartości mocy zasilania do parametrów wymaganych przez odbiornik. Dlatego znajdują one szerokie zastosowanie w energetyce, m.in. instaluje się je na wszystkich etapach sieci przesyłowej – na przykład przy liniach wysokiego napięcia, gdzie regulują zmiany wartości napięcia energii elektrycznej między kolejnymi fazami transmisji.

Każdy transformator jest zbudowany ze stalowego rdzenia oraz dwóch uzwojeń: pierwotnego oraz wtórnego, między którymi nie występuje połączenie elektryczne. Jego prosta budowa sprawia, że transformator w krótkim czasie zmienia właściwości energii elektrycznej. Energia jest bowiem przekazywana przez wytworzone dzięki obecności uzwojenia pierwotnego pole magnetyczne, które zmienia się w zależności od napięcia prądu, jaki jest dostarczany do tej maszyny. W ten sposób napięcie, które kolejno przepływa przez rdzeń i uzwojenie wtórne, zmienia swoją wartość.

Ze względu na swoje możliwości, transformatory występują nie tylko w stacjach przesyłowych prądu, lecz także w profesjonalnych sprzętach takich jak agregat spawalniczy, jak i w wielu urządzeniach, z których korzystamy na co dzień, jak choćby w odbiornikach radiowych czy zasilaczach do żarówek energooszczędnych. Dlatego też na rynku znajduje się ich wiele rodzajów, które oferujemy także i my.

Modernizacja układów pomiarowych TPA

Modernizacja układów pomiarowych oraz dbanie o jego sprawność to obowiązek każdego dużego odbiorcy energii elektrycznej, ponieważ podłączając się do sieci elektrycznej, staje się on ich właścicielem. Dlatego, jeśli przedsiębiorca decyduje się zmienić dostawcę prądu, aby na przykład zmniejszyć jego cenę, musi dostosować funkcjonujący w jego sieci układ pomiarowo-rozliczeniowy do zasady TPA.

Zasada Third Part Access (TPA) pozwala osobom trzecim – czyli w tym wypadku nowemu dostawcy prądu – na dostęp do sieci dystrybucyjnej należącej do właściciela. Bez spełnienia jej warunków nie można więc podjąć kolejnych kroków związanych ze zmianą dystrybutora energii elektrycznej. Jednym z nich jest właśnie zadbanie o modernizację układów pomiarowych swojej sieci.

Zgodnie z założeniami modernizacji układów według zasady TPA, nasze działanie podczas modernizacji układów pomiarowych składa się z kilku etapów. Najpierw zwracamy się do dotychczasowego dystrybutora energii, z jakiego usług korzysta firma, o wydanie warunków technicznych na przystosowanie danego układu do zasady TPA, następnie wyceniamy przyszłą modernizację i uzgadniamy proces, po czym zaczynamy pracę nad układami, by dostosować je do wszystkich wymogów TPA.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

697 576 255

biuro@fozenergy.pl